Vastalääke ry

FiPSA neuvotteli vuonna 2019 farmasian opiskelijoille mahdollisuuden liittyä Turun lääketieteen opiskelijoiden perustaman lääke- ja terveystieteen popularisointia ajavaan Vastalääke ry:seen.

Vastalääkkeen perustamisen lähtökohtana on vaikuttanut huoli virheellisten ja epäselvien terveysväittämien leviämisestä mediassa ja etenkin sosiaalisessa mediassa. Terveysaiheet koskettavat kaikkia, mutta alan ulkopuolelta on toisinaan vaikea erottaa faktaa fiktiosta. Siksi tarvitaan lisää tutkimuksiin perustuvaa helppolukuista tietoa.

Vastalääke haluaa kannustaa kansalaisia, median edustajia ja päättäjiä kriittiseen ajatteluun, näyttöön perustuvan tiedon hankkimiseen ja synnyttää dialogia asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä.

Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita lääketieteen ja muiden terveysalojen akateemiset opiskelijat sekä alalle valmistuneet, jotka sitoutuvat arvoihimme.

Käy tsekkaamassa vastalääkkeen kotisivut tästä!

Terveyskylä

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Tarjoamme tietoa ja tukea kaikille, hoitoa poti​laille ja työkaluja amm​attilaisille. Palvelun sisällä toimii 32 virtuaalitaloa eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.

Käy kurkkaamassa Terveyskylän sivut tästä!