FiPSA järjestää vuosittain farmasian opiskelijoiden risteilyn. Risteily kokoaa opiskelijat Helsingistä, Kuopiosta sekä Turusta yhteen, ja onkin hieno tapa päästä tutustumaan eri kaupunkien opsikelijoihin.

Vuosi 2023

FiPSA presents: farmasian opiskelijoiden suuri risteily on täällä taas!

Lue ohjeet tarkasti / Read the instructions carefully / Läs instruktionerna noggrant

English och svenska below!

Hei kaikki Suomen farmasian opiskelijat! Vuosi lähestyy loppuaan ja menojalka vipattaa koko ajan vain kovemmin. Onneksi on taas aika FiPSA:n farmasian opiskelijoiden risteilylle. Risteilyllä suuntaamme edellisvuoden tavoin kohti Tukholmaa eli laiva lähtee tänä vuonna TURUSTA. Edellisvuosien tavoin risteily sijoittuu viikonlopulle (tarkemmin sunnuntai-maanantai), jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan. Teemana on HYVIKSET VS PAHIKSET, minkä saat toteuttaa kuten itse parhaaksi näet. Ota siis farmasiakamut matkaan risteilemään Itämeren aalloille kanssa ja pukeutukaa teeman mukaisiin hienoihin asuihin. Paras asu palkitaan! Haalarit on must, muuten tyyli on vapaa!

Lähtö on sunnuntaina 19.11.2023 klo 18.30 Turun Sataman terminaalista Linnankatu 91, 20100 Turku, mutta paikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin noutamaan haalarimerkkisi ja tietenkin lippusi laivalle.
Paluu on maanantaina 20.11.2023 klo 16.30. Laivamatkan aikana ei valitettavasti tänä vuonna pysty nousemaan maihin. Tuliaiset saa onneksi hyvin ostettua laivalta.

Hytit

Hyttityyppejä on kolme erilaista ja yhteensä paikkoja risteilylle löytyy 410 ihmiselle:

5 kpl A-hytti (1-4 henkilöä) 59€/hytti + polttoainelisä 10€/henkilö hytissä
5 kpl A-hytti (1-2 henkilöä) 59€/hytti + polttoainelisä 10€/henkilö hytissä
45 kpl B-hytti (1-4 henkilöä) 32€/hytti + polttoainelisä 10€/henkilö hytissä
50 kpl B-hytti (1-3 henkilöä) 32€/hytti + polttoainelisä 10€/henkilö hytissä
25 kpl B-hytti (1-2 henkilöä) 32€/hytti + polttoainelisä 10€/henkilö hytissä

Koko hytti voi ilmoittautua kerralla, tai voit ilmoittaa vain itsesi ja antaa meidän sumplia loput. Jos ilmoitat koko hytin kerralla niin päättäkää keskuudestanne yhteyshenkilö, joka ilmoittaa kaikki osallistujat. Tässä tilanteessa siis vain yksi ihminen täyttää ilmoittautumislomakkeen. Huomiona se, että 1 hytti/ilmoittautuminen. Olemme tehneet linkin niin, että se varaa paikan heti 10min ajaksi, jotta ehdit kirjoittaa vaadittavat tiedot. Yhteyshenkilö tarvitsee muilta osallistujilta nimen, syntymäajan (muodossa pp.kk.vv), kansalaisuuden, ruokailutoiveet sekä kuljetustoiveet. Yhteyshenkilöltä tarvitaan lisäksi myös sähköposti, puhelinnumero sekä tilinumero laskua varten. Ilmoittautuminen on sitova.

Ruokailut

Aterioista voit valita itsellesi mieluisan vaihtoehdon/vaihtoehdot
Illallisbuffet (40 €) klo 18:30
Meriaamiainen (17 €) klo 6:30

Bussikuljetukset Turkuun (Kuopiosta ja Helsingistä ja/tai takaisin)

Ilmoittautumislomakkeessa on kohta myös tälle – yritämme etsiä kilpailuttamalla ja sponsoreiden avulla parhaat hinnat, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan. Hieman suuntia antaakseni, viime vuonna bussikyyti yhteen suuntaan maksoi noin 15 euroa. Lopullinen hinta varmistuu, kun tiedetään lopullinen kyyditettävien määrä. Muista ilmoittautuessasi merkitä, mitkä kuljetukset tarvitset. Meno-paluussa muista siis laittaa rasti molempiin kohtiin. Ole myös tarkkana, että valitset oikeat kuljetukset, koska vaihtoehtoja on nyt suhteellisen monta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/FiPSAn_risteily_2023_5363/fi

Ilmoittautuminen avautuu keskiviikkona 25.10.2023 . klo 18.00 ja sulkeutuu lauantaina 28.10.2023 klo 23.59. Ilmoittautumisen kysymykseen “osallistujatyyppi” merkitkää ilmoittamanne ihmisten lukumäärä. Lasku hytistä tulee myöhemmin hytin yhteyshenkilölle. Kannattaa ilmoittautua nopeasti, jotta saat haluamasi hytin ja ruokailut. Viimeinen päivä perumiselle tai tietojen muokkaukselle lyytin kautta on 28.10.2023 ja tämän jälkeen kysymyksiä voi esittää sähköpostiin vicepresident@fipsa.fi. Lauantain jälkeen ilmoittautumista ei voi perua.

Tätä risteilyä et halua missata!  Kaikki palaute on myös tervetullutta, mielellään niin, että myös järkkärit saavat sen lukea 🙂 Eli kaikki mukaan risteilylle teema-asujen kera ja ei muuta kuin matkaan!

Ystävällisin terveisin,

Aino Ruuska
Farmasian risteilytyöryhmä

FiPSA presents: the big cruise of pharmacy students is here again!

Hello all pharmacy students! The year is nearing its end and you feel like you need a getaway from the oh so plain and mundane student life. Do not worry anymore as the FiPSA cruise is here once again! This year we will head towards Stockholm, which means the ship will depart from TURKU. As in previous years, the cruise takes place over the weekend (more specifically Sunday to Monday) so that as many people as possible can join. The theme is GOOD VS EVIL, which you can implement as you see fit. So come along for the journey of the Fipsa cruise on the waves of the Baltic Sea with all your pharmacy student friends and dress up in cool outfits according to the theme. The best outfit will be awarded! Overalls are recommended, otherwise the style is free!

The departure is on Sunday 19th of November 2023 at 18:30 from Turku Port terminal Linnankatu 91, 20100 Turku, but it is good to arrive in good time to pick up your overall badge and of course your ticket to the ship.
The return is on Monday 20th of November 2023 at 16:30. Unfortunately, this year it is not possible to go ashore during the boat trip. Luckily, you can easily buy souvenirs on the ship.

Cabins

There are three different types of cabins and a total of 410 people can come along for the cruise:

5 pcs A-cabins (1-4 persons) 59€/cabin + fuel surcharge 10€/person in the cabin

5 pcs A-cabins (1-2 persons) 59€/cabin + fuel surcharge 10€/person in the cabin

45 pcs B-cabin (1-4 persons) 32€/cabin + fuel supplement 10€/person in the cabin

50 pcs B-cabin (1-3 persons) 32€/cabin + fuel supplement 10€/person in the cabin

25 pcs B-cabin (1-2 persons) 32€/cabin + fuel surcharge 10€/person in the cabin

The whole cabin can register at once, or you can register just yourself and let us do the rest. If you announce the whole cabin at once, decide on a contact person from among you who will announce all the participants. In this situation, only one person fills out the registration form. Please note that 1 cabin/registration. We have made the link so that it immediately reserves a place for 10 minutes, so that you have time to enter the required information. The contact person needs the other participants’ name, date of birth (dd.mm.yy format), citizenship, food choices and transport choices. The contact person also needs an e-mail, phone number and bank account number for the invoice. The registration is binding, meaning that once you have registered you are obligated to pay for your trip.

Dining

You can choose the option/options you like from the meals
Dinner buffet (40€) at 18:30
Seafood breakfast (17€) at 6:30

Bus transport to Turku (from Kuopio and Helsinki and/or back)

The registration form also has a section for this – we will try to find the best prices through competition and with the help of sponsors, so that as many people as possible can participate. Last year for example, a one way bus trip was 15 euros.  When registering, remember to indicate which transport you need. Remember to check both, the arrival and the return to Turku if you need both. Also, be careful that you choose the right transport, because there are now relatively many options.

Registration

Registration link: https://www.lyyti.in/FiPSAn_risteily_2023_5363/fi

Registration opens on Wednesday 25th of October 2023. at 18.00 and closes on Saturday 28.10. at 23:59. In the registration question, enter the number of people you have indicated in the participant type. The invoice for the cabin will be sent to the contact person of the cabin later. You should register quickly to get the cabin and meals you want. The last day for canceling or editing data via Lyyti is 28th of October 2023, and if you have any questions,you can send them to the e-mail vicepresident@fipsa.fi.

You don’t want to miss this cruise! 😉 All feedback is also welcome, preferably so that even the people arranging this trip can see it and make it even better 🙂 So take your theme clothes with you and let’s go cruise the Baltic Sea together!

FiPSA presenterar: den stora farmacikryssningen är här igen!

Hej alla farmacistuderanden! är det återigen dags för FiPSAs kryssning för farmacistuderanden. I år kryssningen till Stockholm i år, vilket betyder att båten avgår från ÅBO. Kryssningen äger rum mellan söndag och måndag, så att så många som möjligt ska ha möjligheten att delta. Temat är i år “de goda mot de onda”, vilket du kan tolka som du vill. Så kom med på FiPSAs kryssning på den vågiga Östersjön med alla dina farmacistuderande vänner klädd i en passande outfit. Den bästa outfiten kommer att bli belönad! Halare är att rekommendera, annars är det fritt fram att klä sig som man vill!

Båten avgår söndagen den 19 november 2023 klockan 18:30 från Siljalines terminal Slottsgatan 91, 20100 Åbo, det är bra att anlända i god tid så ni hinner få ert halarmärke och såklart er båtbiljett!
Båten kommer tillbaks till Åbo måndagen 20 november 2023 klockan 16:30. Tyvärr kommer det inte vara möjligt att gå i land i Stockholm. Det går bra att köpa souvenirerna på båten.

Hytter

Det finns tre stycken olika hytter att välja mellan och plats för sammanlagt 410 personer på kryssningen:

5 st A-hytter (1-4 personer) 59€/hytt + bränsletillägg 10€/person/hytt

5 st A-hytter (1-2 personer) 59€/hytt + bränsletillägg 10€/person/hytt

45 st B-hytter (1-4 personer) 32€/hytt + bränsletillägg 10€/person/hytt

50 st B-hytter (1-3 personer) 32€/hytt + bränsletillägg 10€/person/hytt

25 st B-hytter (1-2 personer) 32€/hytt + bränsletillägg 10€/person/hytt

Hela hytten samt hyttdeltagare kan bokas på en gång, eller så anmäler du bara dig själv och låter oss göra resten. Om ni anmäler hela hytten på en gång kom överens om en kontaktperson som anmäler alla deltagare i hytten. I den här situationen är det alltså bara en person som fyller i anmälningsblanketten. Notera, 1 hytt/anmälning. Vi har gjort anmälningsblanketten på det sättet att den reserverar platsen direkt i 10 minuter, så att du hinner fylla i den begärda informationen. Kontaktpersonen behöver de andra deltagarnas namn, födelsedatum (DD.MM.ÅÅ format), medborgarskap, matval samt möjliga önskemål gällande transport. Kontaktpersonen behöver även fylla i sin e-post, telefonnummer samt kontonummer för räkningen. Observera att anmälan är direkt bindande vilket innebär att hytten skall betalas.

Mat

Gällande maten är det möjligt att välja bland följande enligt eget/egna önskemål:
Middagsbuffé (40 €) kl 18:30
Havsfrukost (17 €) kl 6:30

Busstransport till Åbo (från Kuopio och Helsingfors och/eller tillbaka)

Anmälningsblanketten har även en del för det här – vi försöker hitta de bästa priserna med hjälp av sponsorer, så att så många som möjligt ska ha möjligheten att delta. Förra året kostade busstransporterna ca. 15€ per håll. När du anmäler dig, kom ihåg att fylla i vilken transport du behöver. Kontrollera även att du väljer rätt transport eftersom det finns flera alternativ.

Anmälning

Anmälningslänk: https://www.lyyti.in/FiPSAn_risteily_2023_5363/fi

Anmälan öppnar denna onsdag 25.10.2023 kl 18.00 och stänger lördag 28.10.2023 kl 23.59. I anmälnings frågan “deltagartyp” (osallistujatyyppi): fyll i mängden deltagare. Räkningen för hytten kommer senare till hyttens kontaktperson. Det lönar sig att anmäla sig snabbt för att få önskad hytt och måltider. Sista avanmälningsdagen samt ändring av information via lyyti är 28 oktober 2023, efter det sker till vicepresident@fipsa.fi om du har frågor.

Ni vill inte missa den här kryssningen! All feedback är även välkommen, på ett sätt som till och med arbetsgruppen kan läsa 😉 Så alla med på kryssningen klädd enligt tema-outfit så ses vi där!

Med vänliga hälsningar,


Aino Ruuska
Farmacikryssningens arbetsgrupp