Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt:
keitä me olemme?

Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt, eli tuttavallisemmin FiPSA (Finnish Pharmaceutical Students’ Association), on vuonna 1980 perustettu, Suomen farmasian opiskelijoiden kansallinen järjestö. Tarkoituksenamme on yhdistää kaikkia farmasian opiskelijoita opiskelupaikkakunnasta riippumatta ja ajaa heidän yhteisiä etujaan. FiPSAn jäseniä ovat paikalliset opiskelijajärjestöt YFK (Helsinki), Fortis (Kuopio) ja Ex Tempore (Turku). Opiskelijoiden on mahdollista vaikuttaa FiPSAn toimintaan näiden jäsenjärjestöjen kautta tai liittyä FiPSAn henkilöjäseneksi. Henkilöjäsen voi olla vielä kaksi vuotta farmaseutiksi tai proviisoriksi valmistumisen jälkeenkin.

Pyrimme rakentamaan siltoja kaikkien Suomen farmasian opiskelijoiden välille järjestämällä sekä rentoja että koulutuksellisuudestaan huolimatta rentoja tapahtumia kotimaassa. Toiminnallamme edistämme farmasian opiskelijoiden yhteiskunnallista asemaa osallistumalla opiskelijoiden edunvalvontaan. Tätä teemme sekä itsenäisesti että erilaisten valtakunnallisten ja kansainvälisten työryhmien kautta.

Farmasistiopiskelijan vuoteen mahtuu paljon toimintaa. Syksyisin järjestämme kaikkia farmasian opiskelijoita yhdistävän risteilyn. Lisäksi olemme mukana järjestämässä koulutusseminaareja, esimerkiksi koulutusta ainejärjestötoimintaan, ja terveydenhuoltoalojen opiskelijoiden yhteistä PharMed-seminaaria. Kesällä 2012 järjestimme ensimmäistä kertaa uuden koulutuksellisen SFaO-kongressin, johon on haettu mallia kansainvälisistä farmasian kongresseista. Nykyään kongressi kulkee kansainvälisemmällä FiPSA-nimellä.

Edustamme Suomea farmasian alan kansainvälisessä opiskelijatoiminnassa. FiPSA on kansainvälisten järjestöjen, European Pharmaceutical Students’ Associationin (EPSA) ja International Pharmaceutical Students’ Federationin (IPSF), jäsen. FiPSA edustaa Suomea molempien järjestöjen vuosittaisissa kongresseissa ja pyrkii rohkaisemaan opiskelijoita osallistumaan lukuisiin muihinkin kansainvälisiin farmasian opiskelijoiden tapahtumiin.

Kansainvälisyys näkyy muutenkin FiPSAn toiminnassa, sillä meidän kauttamme on mahdollista lähteä ulkomaille harjoitteluun. Olemme mukana sekä IPSF:n Student Exchange Programme– että EPSA:n Individual Mobility -projekteissa. Vaihto-ohjelmien kautta suomalaisilla farmasian opiskelijoilla ja vastavalmistuneilla farmasisteilla on mahdollisuus lähteä tutustumaan ulkomaiden työelämään harjoittelun muodossa. Lisäksi on mahdollista olla auttamassa Suomeen saapuvia vaihto-opiskelijoita viihtymään kauniissa maassamme. Lisätietoa molemmista projekteista löytyy ”Harjoitteluvaihdot”-osiosta.