EPSA – eli European Pharmaceutical Students’ Association – on Euroopan farmasian opiskelijoiden järjestö. EPSA edustaa 37 jäsenmaata, joissa on yhteensä noin 160 000 jäsentä joka puolella Eurooppaa! Se on ollut olemassa vuodesta 1978 lähtien, 15. Annual Congressissa Helsingissä EPSA sai nykyisen nimensä. Suomella on pitkät perinteet EPSA:ssa, FiPSA onkin täysjäsenenä äänioikeutettu kokouksissa. Jos olet farmasian ainejärjestön jäsen (YFK, Fortis tai Ex Tempore), olet automaattisesti myös FiPSA:n jäsen, minkä kautta olet myös EPSA:n jäsen. EPSA:n tavoite on edustaa ja tavoittaa Euroopan farmasian opiskelijoita. Sen motto onkin ”Bringing pharmacy, knowledge, and students together”.

FiPSA:n delegaatio Maltan Autumn Assemblyssä 2015.

EPSA ja sen toimikunnat järjestävät vuodessa useita tapahtumia ympäri Eurooppaa. Tapahtumien tarkoitus on luoda opiskelijoille mahdollisuuksia verkoistoitumiseen, yhteistyöhön ja oppia toisiltaan. Tapahtumissa on myös mahdollisuuksia tavata sekä farmasian alan ammattilaisia että muita alan vaikuttajia. Vuotisiin tapahtumiin kuuluvat EPSA Annual Congress (kevätkongressi), EPSA Summer University (kesäkongressi) ja EPSA Autum Assembly (syyskongressi). Lisäksi EPSA:n jäsenillä on mahdollisuus osallistua lukuisiin koulutuksiin ja trainingeihin paikan päällä tai verkossa.

EPSA:n Annual Congress 2016 järjestettiin Helsingissä. Kuvassa osa järjestelytoimikunnasta ja apureista.

Liikkuvuus ja eri kulttuurien kokeminen on tärkeää EPSA:lle, minkä takia vuotuisten kongressien ja koulutuksien lisäksi on muitakin projekteja. Twinnet-projektissa kaksi paikallista ainejärjestöä vierailevat toistensa luona viikon ajan tutustuen toisen maan kulttuuriin ja farmasian opetukseen. Individual Mobility Program (IMP) tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkoja kansainvälisissä yhtiöissä tai järjestöissä. Lisätietoa IMP-harjoitteluvaihto-ohjelmasta löydät täältä.

FiPSA tiedottaa jäsenilleen EPSA:n tapahtumista, sillä niitä ei kannata jättää välistä!

EPSA:n internet-sivut: http://www.epsa-online.org