Apuraha tapahtumiin osallistumiseksi

FiPSA jakaa jäsenilleen apurahaa esimerkiksi opiskelijavaihtoja sekä erilaisia farmasianalan tapahtumia varten takautuvasti. Apurahatoimikunta kokoustaa kaksi kertaa vuodessa (toukokuu ja marras–joulukuu) ja käsittelee saapuneet hakemukset. Apurahaan on jatkuva haku.

Linkin takaa löytyy lomake sekä tarkempia ohjeita hakemiseen:

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FosEuMnsfw8wVe2t39&data=05%7C01%7C%7C79c94eb943ae4ec66cab08db400e9b51%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c34%7C0%7C0%7C638174203730088813%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QWsL2nDif15lCofhPSgGu3%2FjHgXLtkQ9XIATtlrmuWg%3D&reserved=0

”Apurahaa voi FiPSAn jäsenet hakea yhteen tapahtumaan vuodessa. Apurahaa
voi hakea  sellaisen tapahtuman osallistumismaksun tai matkakulujen
maksamiseen, joka edistää opiskelijan ammatillista kehittymistä ja
osaamista. Tapahtuma voi olla kotimaan tai ulkomaan tapahtuma. Haku
tulee tehdä viimeistään puoli vuotta tapahtuman jälkeen. Esimerkiksi
kongressit (EPSA, IPSF, FIP, WHSS) tai siihen rinnastettavissa olevat
tapahtumat kuten Farmasian Päivät (luentolippu, näyttelylippu ei täytä
ehtoja). Matka-apurahaa voi hakea myös ulkomaan vaihtoon, joka tukee
ammatillista osaamista. Ulkomaanvaihtoa varten opiskelija voi hakea
avustusta kattamaan matka- tai asumiskuluja.”

Ystävällisin terveisin
Apurahatoimikunta 2023