Mikä on IMP-harjoitteluprojekti? 

IMP (Individual Mobility Project) on Euroopan farmasianopiskelijajärjestö EPSA:n harjoitteluprojekti. Sen idea on tarjota kaikille farmasianopiskelijoille ja vastavalmistuneille farmasisteille Euroopassa mahdollisuus suorittaa työelämään orientoiva harjoittelujakso millä tahansa farmasian tai farmaseuttisen tieteen alalla, joko farmaseuttisen yrityksen, tutkimusyksikön tai muun instituution palveluksessa.

IMP-projektista on vastuussa IMP-koordinaation johtokunta, joka koostuu harjoitteluprojektin pääkoordinaattorista sekä kansallisista ja paikallisista IMP-koordinaattoreista, jotka ovat vastuussa harjoittelun käytännön järjestelyistä hakuperiodin ja varsinaisen harjoittelujakson aikana. Kansallinen koordinaattori toimii lisäksi yhteyshenkilönä harjoittelun tarjoavan yhteistyökumppanin ja EPSA-opiskelijoiden välillä. Suomessa kansallinen IMP-koordinaattori on osa FiPSA:n hallitusta.

IMP on pitkäaikaisprojekti, joka tarjoaa opiskelijoille ja vastavalmistuneille kaikista Euroopan maista mahdollisuuden hyötyä työ- ja tutkimuskokemuksesta millä tahansa farmaseuttisella alalla. Lisäksi IMP edustaa ainutlaatuista mahdollisuutta kartuttaa arvokasta kokemusta vieraasta Euroopan maasta, sen tavoista ja kulttuurista. Niin ikään opiskelija tai vastavalmistunut pääsee kosketukseen Eurooppalaisen monimuotoisuuden kanssa. Nämä ovat tavoitteita, joiden saavuttamiseen myös Euroopan komissio rohkaisee.

Mitä harjoitteluprojekti tarjoaa farmasian opiskelijoille ja vastavalmistuneille farmasisteille?

– Palkallista, korkeatasoista työharjoittelua kaikilla farmaseuttisilla aloilla
– Yhteyksiä työelämäkenttään kansainvälisellä tasolla ja arvokasta kokemusta tulevaa uraa varten
– Mahdollisuuden tutustua kulttuureihin ja tapoihin vieraassa Euroopan maassa

Harjoittelija saa apua asunnon etsimisessä, työluvan järjestämisessä ja muissa käytännön asioissa.

IMP-harjoittelupaikkoja aukeaa ympäri vuoden, viime vuosina on tarjottu paikkoja mm. Iso-Britanniasta, Belgiasta, Espanjasta ja Turkista. Helsingin yliopisto tarjosi vuonna 2016 myös IMP-harjottelupaikan.

Kuka voi hakea?

IMP-harjoitteluun voi hakea opintojensa loppuvaiheessa oleva farmasianopiskelija tai korkeintaan 2 vuotta sitten valmistunut farmasisti. Vaatimukset ovat kuitenkin paikkakohtaisia. Hakeakseen IMP:hen opiskelijan tai valmistuneen on oltava FiPSA:n jäsen Ex Temporen, Fortiksen tai YFK:n kautta tai vaihtoehtoisesti FiPSA:n kannattajajäsen tai EPSA:n yksilöjäsen. Lisätietoa jäsenyysasioista saa kultakin järjestöltä.

Miten haen?

Kulloinkin haettavana olevat IMP-paikat voi tarkistaa EPSA:n IMP-sivulta. Harjoittelupaikoista tiedotetaan myös FiPSA:n facebook ryhmän  kautta. Kun olet päättänyt hakea tiettyä paikkaa, ota yhteyttä FiPSA:n IMP-koordinaattoriin (nimp@fipsa.fi). Hakua varten sinun tulee täyttää IMP-hakemuslomake, Europass-CV ja lisäksi kirjoittaa hakemuskirje sekä toimittaa tutkintotodistus tai opintosuoritusote kansalliselle IMP-koordinaattorille. Kun hakemuksesi on hyväksytty tulee sinun suorittaa kirjallinen ja suullinen englanninkielenkoe, josta sovitaan erikseen koordinaattorin kanssa. Mikäli sinulla on voimassa oleva kansainvälisesti pätevä todistus englanninkielitaidosta, ei kokeita tarvitse suorittaa.

Mitä IMP maksaa?

Hakumaksu IMP-harjotteluun on 30 euroa. Hakumaksuun sisältyy kirjallinen ja suullinen englanninkielen koe. Samalla hakumaksulla voi hakea useampaan IMP-paikkaan. Hakumaksua ei palauteta hakijalle, vaikka hän ei tulisikaan hyväksytyksi.