2024

Halutessasi ottaa yhteyttä hallitukseen, laita sähköpostisia osoitteeseen: hallitus@fipsa.fi


Puheenjohtaja

Aino Ruuska

president (at) fipsa.fi

Puheenjohtaja ohjaa koko FiPSAn toimintaa, jakaa tehtävät hallituksen jäsenille ja kehittää yhteistyötä FiPSAn jäsenjärjestöjen kanssa.


Varapuheenjohtaja

Aino Stick (Kuopio)

vicepresident (at) fipsa.fi

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan oikea käsi. Hänen tehtäviinsä kuuluu projektien koordinointi ja avustaminen hallituksen kokouksissa.


Sihteeri

Silja Kankaanhuhta (Helsinki)

secgen (at) fipsa.fi

Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa. Hän huolehtii tiedonkulusta jäsenille esimerkiksi laatimalla kuukausikirjeet ja internet-sivuilla julkaistavat ajankohtaiset asiat.


Taloudenhoitaja

Maliiha Al Natsheh (Helsinki)

treasurer (at) fipsa.fi

Taloudenhoitaja huolehtii FiPSAn rahaliikenteestä, laskujen maksusta, kirjanpidosta sekä laatii tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talousarvion.


Tiedottaja

Valma Karttunen (Kuopio)

tiedottaja (at) fipsa.fi

Tiedottaja vastaa viestinnästä jäsenjärjestöille, ja toimittaa jäsenille FiPSA:n uutiskirjeen.


IPSF-asiainhoitaja

Jonne Kunnas

cp.finland (at) gmail.com

IPSF-asianhoitaja pitää yhteyttä kansainväliseen farmasian opiskelijoiden järjestöön IPSF:ään ja pitää huolen siitä, että FiPSAn jäsenet tietävät, mitä IPSF:ssä tapahtuu.


EPSA-asiainhoitaja

Liisa Rieder (Helsinki)

epsals.fipsa (at) gmail.com

EPSA-asianhoitaja pitää yhteyttä Euroopan farmasian opiskelijoiden järjestöön EPSAan ja pitää huolen siitä, että FiPSAn jäsenet tietävät, mitä EPSAssa tapahtuu.


Harjoitteluvaihdon koordinaattori / Student Exchange Officer (SEO)

AReam Jalal (Kuopio)

seo (at) fipsa.fi

Harjoitteluvaihtojen kotimaan koordinaattori etsii harjoitteluvaihtopaikkoja Suomeen saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille ja järjestää Suomeen saapuvien harjoittelijoiden käytännön asioita.

Ulkomaan koordinaattori on yhteydessä EPSA:n ja IPSF:n harjoitteluvaihdoista ja auttaa suomalaisia hakijoita harjoitteluvaihtopaikkojen hakemisessa ulkomailta. Hänen kauttaan voi luetuttaa esimerkiksi SEP-vaihtopaikkoihin lähetettävät hakemukset.


Sidosryhmävastaava

Karim Abya (Kuopio)

relations (at) fipsa.fi

Pääasiassa olen yhteydessä FiPSAn yhteistyökumppaneihin ja valvon sopimusten toteutumista. Samaan syssyyn kuuluu erilaisten tapahtumien sponsorointien suunnittelu yhdessä muiden FiPSAlaisten kanssa.


Virkailijat

IMP-koordinaattori (NIMP)

Virka on auki!

EPSA:n Individual Mobility -projektin yhteyshenkilö Suomessa. Vastaa Euroopassa tarjolla olevista harjoitteluvaihtopaikoista tiedottamisesta jäsenistölle sekä harjoittelupaikkojen järjestämisestä Suomesta muille eurooppalaisille opiskelijoille yhteistyössä harjoitteluvaihdon ulkomaan/kotimaan koordinaattorien kanssa.

Pharmaca Studentican päätoimittaja

Virka on auki!

pharmaca.studentica (at) fipsa.fi

Päätoimittaja kokoaa kahdesti vuodessa ilmestyvän verkkolehden yhdessä toimituskunnan kanssa.

Projektikoordinaattori

Virka on auki!

Koordinaattori toimii yhdessä hallituksen, ja projektien työryhmien kanssa FiPSA:n erilaisten projektien, kuten verenluovutuspäivän, risteilyn, tai seminaarin parissa.

Kuopion paikallisvastaava

Helsingin paikallisvastaava

Turun paikallisvastaava