Hallitus

Halutessasi ottaa yhteyttä hallitukseen, laita sähköpostisi osoitteeseen:

yhteydenotot (at) fipsa.fi

Kun otsikossa lukee kenelle viesti on suunnattu, se ohjautuu oikealle henkilölle!


Puheenjohtaja

Ella Kälvälä (Helsinki)

president (at) fipsa.fi

Puheenjohtaja ohjaa koko FiPSAn toimintaa, jakaa tehtävät hallituksen jäsenille ja kehittää yhteistyötä FiPSAn jäsenjärjestöjen kanssa.

.


Varapuheenjohtaja

Noora Hämäläinen (Helsinki)

vicepresident (at) fipsa.fi

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan oikea käsi. Hänen tehtäviinsä kuuluu projektien koordinointi ja avustaminen hallituksen kokouksissa.

.


Sihteeri

Kauri Laine (Turku)

secgen (at) fipsa.fi, pharmaca.studentica (at) fipsa.fi

Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa. Hän huolehtii tiedonkulusta jäsenille esimerkiksi laatimalla kuukausikirjeet ja internet-sivuilla julkaistavat ajankohtaiset asiat.

.

.


Taloudenhoitaja

Emilia Poikonen (Helsinki/Kuopio)  

treasurer (at) fipsa.fi  

Taloudenhoitaja huolehtii FiPSAn rahaliikenteestä, laskujen maksusta, kirjanpidosta sekä laatii tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talousarvion.

.

.


Tiedottaja

Sanne Keskinmäki

Tiedottaja vastaa viestinnästä jäsenjärjestöille, ja toimittaa jäsenille FiPSA:n  uutiskirjeen.

.

.

.


EPSA-ja IPSF -asianhoitaja

Maria Ilola (Kuopio)

epsals.fipsa(at)gmail.com, cp.finland (at) gmail.com

EPSA-asianhoitaja pitää yhteyttä Euroopan farmasian opiskelijoiden järjestöön EPSAan ja pitää huolen siitä, että FiPSAn jäsenet tietävät, mitä EPSAssa tapahtuu.

IPSF-asianhoitaja pitää yhteyttä kansainväliseen farmasian opiskelijoiden järjestöön IPSF:ään ja pitää huolen siitä, että FiPSAn jäsenet tietävät, mitä IPSF:ssä tapahtuu.


Harjoitteluvaihdon koordinaattori/Student Exchange Officer (SEO)

Roosa Kekki (Helsinki)

seo (at) fipsa.fi

Harjoitteluvaihtojen kotimaan koordinaattori etsii harjoitteluvaihtopaikkoja Suomeen saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille ja järjestää Suomeen saapuvien harjoittelijoiden käytännön asioita.

Ulkomaan koordinaattori on yhteydessä EPSA:n ja IPSF:n harjoitteluvaihdoista ja auttaa suomalaisia hakijoita harjoitteluvaihtopaikkojen hakemisessa ulkomailta. Hänen kauttaan voi luetuttaa esimerkiksi SEP-vaihtopaikkoihin lähetettävät hakemukset.

.


Sidosryhmävastaava

Daniela Wollstén (Helsinki)

Olen ensimmäinen tyyppi, jolla on kunnia toteuttaa tätä virkaa, joten näin alkuun olen suunnittelemassa hieman sidosryhmävastaavan toimekuvaa ja tulevaisuutta. Pääasiassa olen yhteydessä FiPSAn yhteistyökumppaneihin ja valvon sopimusten toteutumista. Samaan syssyyn kuuluu erilaisten tapahtumien sponsorointien suunnittelu yhdessä muiden fipsalaisten kanssa.

.


Virkailijat

IMP-koordinaattori (NIMP)

Virka on auki!

EPSA:n Individual Mobility -projektin yhteyshenkilö Suomessa. Vastaa Euroopassa tarjolla olevista harjoitteluvaihtopaikoista tiedottamisesta jäsenistölle sekä harjoittelupaikkojen järjestämisestä Suomesta muille eurooppalaisille opiskelijoille yhteistyössä harjoitteluvaihdon ulkomaan/kotimaan koordinaattorien kanssa.

Pharmaca Studentican päätoimittaja

Virka on auki!

Päätoimittaja kokoaa kahdesti vuodessa ilmestyvän verkkolehden yhdessä toimituskunnan kanssa.

Projektikoordinaattori

Koordinaattori toimii yhdessä hallituksen, ja projektien työryhmien kanssa FiPSA:n erilaisten projektien, kuten verenluovutuspäivän, risteilyn, tai kongressin parissa.

Kuopion paikallisvastaava

Sara Eronen

Helsingin paikallisvastaava

Lauri Rentto

Turun paikallisvastaava

Theo Fagerlund