Strategia

Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry on edunvalvonnallinen ja verkostoitumista tukeva yhdistys. Sen tarkoituksena on sääntöjen mukaan

  • yhdistää suomalaisia farmasian opiskelijoita ja opiskelijajärjestöjä
  • edustaa suomalaisia farmasian opiskelijoita alan kansainvälisellä tasolla
  • kannustaa opiskelijoita kansainvälisyyteen
  • edistää farmasian opiskelijoiden yhteiskunnallista, oikeudellista ja sosiaalista asemaa

FiPSA toteuttaa strategiaansa osallistumalla kansainvälisiin kongresseihin vähintään kolme kertaa vuodessa. FiPSA lähettää virallisia edustajia EPSAn ja IPSF:n kongresseihin ja tiedottaa kansainvälisistä kongresseista jäsenistölleen pyrkien näin kannustamaan jäseniään kansainvälisyyteen. Lisäksi FiPSA pyrkii lähettämään jäseniään IPSF:n koordinoimaan SEP-vaihtoon (Student Exchange Program) ympäri maailmaa ja tiedottamaan haussa olevista IMP-paikoista (Individual Mobility Project).

Visio

FiPSAn vision voidaan ajatella olevan kaikkien kansainvälisyyttä haluavien jäsenten mahdollisuus kansainvälisyyteen. Yhdistyksemme haluaa mahdollistaa jäsenistönsä kansainvälisyyden kysynnän mukaisesti; kongressit, symposiumit, Twinnetit ja työharjoittelu ovat esimerkkejä kansainvälisestä toiminnasta.

Organisaatiokaavio

FiPSAn yli päättävä elin on liiton kokous: kevät- ja syyskokous. Liiton kokouksiin on kutsuttu edustajia kaikista jäsen järjestöistä. Hallituksen kokouksissa, joita järjestetään kuukausittain, päätetään ja keskustellaan SFaOn juoksevista asioista.