IPSF: Student Exchange Programme Utomlandspraktik

FiPSA är medlem i International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF), den världsomspännande organisationen för farmacistuderande. Genom IPSF ordnas internationella utbyten. Därmed har finländska farmacistuderande möjlighet att fara utomlands för att utföra apotekspraktik inom ramarna för studierna eller annars bara för att bekanta sig med en arbetsmiljö som är annorlunda sett till kultur och språk.

År 2017 for tre finländska studerande på utbyte bland annat med Indonesia, Israel och Portugal. En student kom att jobba i Universitets Apotek i Helsingfors. Under år 2017 har Finland fått utbytesansökningar från Nordamerika, Sydamerika, Asien, Afrika och olika delar av Europa.

Allmän information om utomlandspraktik

Man klarar sig oftast med engelska under praktiken, men det är bra att kunna åtminstone lite av värdlandets språk när det kommer till tysk-, spansk- och fransktalande länder. Praktikanten måste själv betala sin resa. I många länder betalar arbetsgivaren en liten fickpeng eller sköter om kost och logi, men sederna varierar länderna emellan!

Praktikanten är själv ansvarig för att vaccinationer och reseförsäkringar är i kraft och ansvarar även för sin egen säkerhet. FiPSA och IPSF tar inte ansvar vid en eventuell olycka.

Om utomlandspraktiken är en del av den obligatoriska apotekspraktiken som ingår i studierna måste praktikanten själv ansvara för att praktiken uppfyller universitetets krav. Detta får du reda på genom att ta kontakt med den person som är ansvarig för utbyte eller praktikfrågor vid din fakultet eller institution. FiFaS har inget att göra med processen, utan var och en måste se till att detta är i skick för att praktiken ska räknas till godo.

Oftast söker man till utomlandspraktik som utförs under sommarmånaderna, men många andra tidpunkter är möjliga, speciellt om man söker till södra halvklotet. Finland har en särskild kvot som anger mängden studerande som får åka på utbyte. Ju tidigare du fyller i den första fasen av ansökan desto sannolikare är det att du får en plats. I huvudsak söker man minst fyra månader innan den önskade tidpunkten för praktiken om man har tänkt göra utbytet under en annan tid på året än sommaren.

Central- och västeuropeiska stater, de nordiska länderna och alla engelskspråkiga länder mottar mest ansökningar av alla. Därför är det också svårast att få en praktikplats i dessa områden. Möjligheterna att göra ett utbyte ökar om man kan tänka sig att söka till öst- eller sydeuropeiska länder samt till länder utanför Europa.

Mer detaljerad information om ländernas utbytesprogram finns på IPSFs hemsida, www.ipsf.org eller direkt från databasen sep.ipsf.org.

Hur söker jag till utomlandspraktik?

1. Sök helst till utomlandspraktik före 15.11.2017. Om Finlands sex platser kommer inte att fyllas i första rund, informerar vi om tillägs besök.

2. Sänd en fritt formulerad ansökan (Motivation Letter) till ansvarspersonen för utbyte i Finland (seo (a) fipsa.fi) före den 15. novemeber. I din Motivation Letter bör det framgå till vilket land du vill åka, vid vilken tidpunkt, och varför just du bör få fara på utbyte. Utgående från dessa ansökningar väljs vilka finländska studerande som får chansen att ansöka. Obs! Denna sållning görs endast om det inkommer fler ansökningar än den kvot som Finland har blivit tilldelat för det ifrågavarande året. De valda studerandena meddelas om saken i början av december.

3. Ansvarspersonen för utbytet behandlar din ansökan och tar kontakt med dig. Om FiPSA godkänner dig som sökande bör du på ansvarspersonens uppmaning betala utbytesavgiften. I detta skede är din ansökan bindande.

4. När betalningen har gjorts förses du med en länk där du får fylla i en officiell ansökningsblankett i IPSFs utbytesdatabas. Den officiella ansökningsblanketten tillsammans med Motivation Letter och CV bör vara inlagd i databasen senast 7.1. Ansvarspersonen för utbyte hjälper vid behov till med ansökningsutformandet och ger praktiska råd.

5. Fyll i blanketten noggrant. OBS! Sökningsförfarandet förutsätter en fungerande e-postadress, som måste förbli den samma under hela ansökningsprocessen.

Harjoitteluvaihdon säännöt (tyvärr bara i finska)

Harjoitteluvaihtomaksusta palautetaan 18 €, jos et saa harjoittelupaikkaa ulkomailta. Maksusta ei kuitenkaan palauteta mitään, jos kieltäydyt saamastasi paikasta tai jos perut hakemuksesi.

Mikäli harjoitteluvaihto on osa apteekkiharjoitteluasi, on pääsääntöisesti noudettava seuraavia sääntöjä:

1. Harjoitteluvaihdon pituus saa olla enintään kolme kuukautta.

2. Yleensä ainakin Pohjoismaiden tai EU-maiden apteekissa tai sairaala-apteekissa suoritettu harjoittelu hyväksytään sellaisenaan tutkintoon. Mikäli haluat muihin maihin, neuvottele asiasta yliopiston harjoitteluvastaavan kanssa. Usein harjoittelu hyväksytään ainakin osittain.

Lisää tietoa saat harjoitteluvaihtovastaavalta (seo (a) fipsa.fi).

This post is also available in: Finska